Bouwstenen

Opstap/introductie

Een opstap/introductie-bouwsteen Burgerschap is verbeeld in onze slechts 10 minuten durende video. Je treft er ook een aantal voorbeeldvragen.

Basisvaardigheden – Erasmus, leven, werk en tijd

Veranderende waarden in de tijd. Onderscheid meningen en feiten. Basisvaardigheden dialoog.Vrijheid en gelijkheid. Schaamte, Toekomstdromen, Tussen twee partijen staan, Hoe kun je iets veranderen, Bij een groep horen, de voor en nadelen, Solidariteit. De gulden regel van diverse religies. Wereldburger. Participatie. Globalisering (deels).

Gespreksvormen – Samenspraken

Dialogen, discussies, respect naar elkaar. Serieuze respectvolle gesprekken op basis van argumenten. Denk- en handelwijzen. Luisteren naar elkaar, Opstekers en Afbrekers, kritiek geven, non-verbale communicatie, (ongeschreven) regels voor een gesprek, gespreksvormen, Alles beter weten, ‘open mind’, Van menig kunnen veranderen. Allemaal medeverantwoordelijk.

Verdraagzaamheid – Tolerantie

Anders en hetzelfde zijn, overeenkomsten en verschillen, vrijheid en gelijkheid, verantwoordelijkheid en identiteit. Diversiteit. Gelijkwaardigheid. Omgaan met verschillende meningen. Iets door de vingers zien en grenzen stellen. Samenleven. Leefomgeving. Groepen tegen elkaar opzetten, Behandel de ander zoals jij behandeld wilt worden. Je gedragen vanuit respect voor elkaar. De gulden regel, Religieuze diversiteit. Macht. Pluriformiteit.

Vrijheid van meningsuiting – Lof der Zotheid

Spot en kritiek, censuur, etc. Moderne hofnarren, Kritische grappen, Kritiek geven en krijgen, Kritiek, lastig of nuttig, Discussie of Ruzie, Verplaats je in de ander, Argumenteren, Vrijheid ven meningsuiting. Verschil van mening mag er zijn. Accepteren dat jouw mening niet altijd wordt gedeeld. Censuur, Mag je alles schrijven? Grondwetsartikel, Censuur internet en regelgeving, Censuur als bescherming of beperking.

Regels, Afspraken en Goede Manieren

Regels, schoolregels. Regels, wetten of afspraken? Plagen of pesten? Wat zijn goede manieren?Culturele diversiteit, Goed en kwaad, Aanpassen of kritisch opstellen, Veilige sfeer om te kunnen leren, Wat is een goede regel, Ongeschreven regels, Wat is een goed mens, Je geweten.

LHBTIQ+

Acceptatie van seksuele diversiteit (Meer voor VO dan voor PO)Wat betekenen al deze afkortingen. Gender. Identiteit. Diversiteit. Hoe ga je om met anders geaarde mensen.
Les 2: Wat als je jezelf “anders” voelt? Hoe gaat jouw omgeving daarmee om. Hoe kan jij daarmee omgaan?

Echt- en nepnieuws

Hoe weet je wat echt of nep is. Is er echt een verschil? Heb je een eigen verantwoordelijkheid? Wat is wetenschap en mag je daar kritisch naar kijken? Wat betekent ‘Uit onderzoek blijkt’? Welke factchecker (feitencontrole) kun je vertrouwen?

Gelijke kansen

Gelijke kansen, dat is toch normaal in Nederland, net als gelijke behandeling? Maar ja, als je alle leerlingen gelijk behandelt, krijg je zeer ongelijke uitkomsten. En dus heel verschillende kansen! Goed beschouwd: bestaan gelijke kansen eigenlijk wel? En wat kan ik daar zelf aan doen?

Palestina

De actualiteit is nooit ver weg. Ook niet voor Burgerschap. Daarom hebben wij, op verzoek van de VO-raad en het Expertisepunt Burgerschap, met spoed deze lesmodule over het conflict tussen Israel en de Palestijnen gemaakt.

Burgerschap Democratie

En hier is dan onze bouwsteen Democratie. Zoals je van ons gewend bent: niet op de gebruikelijke manier, maar met een methodiek die de leerlingen rechtstreeks aanspreekt.

Aan de volgende bouwstenen wordt gewerkt:

Internet. Schandpaal.

Strafrecht. Doel van straffen. Wraak, Vergeving, nieuwe kansen.

Conflicten op vreedzame wijze oplossen. Win win. Opkomen voor een ander. Geweld. Smoezen. Onrechtvaardige vrede / rechtvaardige oorlog.

Respect en schelden, anoniem of niet? Doorzien van het belang van commercie. Influencers, sexting, etc.

Wat zijn jouw idealen, normen en waarden? Deelnemen aan veranderingsprocessen. Ideale samenleving volgens More en Erasmus. Jouw ideale samenleving?