Word vriend van Huis van Erasmus

Word vriend

Zijn hele leven was Erasmus afhankelijk van ‘gulle gevers’: om te kunnen reizen, andere denkers te ontmoeten en zich te ontwikkelen en vooral: om te kunnen schrijven. Dankzij al deze gulle gevers kunnen wij nu lezen en praten over hoe Erasmus dacht over vrede, tolerantie, kerk en politiek.

 Ook ‘Huis van Erasmus’ heeft zulke gulle gevers nodig, om ons werk te kunnen voortzetten.

Wij zijn een kleine onafhankelijke groep vrijwilligers die zich door Erasmus laat inspireren en invulling geeft aan zijn gedachtegoed. Wij hebben als doel het denken van Erasmus bekend te maken en te verbinden met de actualiteit. We richten ons hierbij op onderwijs en maatschappelijke vraagstukken. Dat doen we met bijeenkomsten zoals het Stadsdebat ‘Lof de Tolerantie’ in 2019; in de afgelopen waren dat ‘Zoet is de oorlog voor wie hem niet kennen’ met Kees Schuyt in 2016, ‘Erasmus als pionier van het vredesonderwijs’ met Peter van den Dungen in 2017, ‘De Pedagogie van de Hoop’ met De Vreedzame School en Micha de Winter in 2018.

Ook werden recent diverse publicaties uitgegeven: ‘De boemerang van oorlog en geweld’, waarin een integrale vredestekst  van Erasmus, ’ De eerroof van Erasmus ‘ van Leo Molenaar, ‘Signalen’ van Rein Heijne. Een groot succes was het leerwerkschrift voor het onderwijs ‘Erasmus voor de klas’ van Louise Langelaan. Deze publicaties zijn ook grotendeels terug te lezen op onze website.

Een grote operatie voor het komende jaar is de digitalisering van ‘Erasmus voor de Klas’ om de tekst veel beter hanteerbaar te maken in het onderwijs. Om dit werk te kunnen voortzetten hebben wij uw hulp nodig om actief vorm te blijven geven aan Erasmus’ ideeën in de huidige maatschappij.

Daarom vragen we u Vriend van Huis van Erasmus te worden  met een donatie van € 25.-  per jaar. Ook organisaties kunnen vriend worden met een donatie van € 50.- per jaar.

Uw donatie kan overgemaakt worden aan de penningmeester van Stichting Huis van Erasmus via NL67INGB 0004 4775 95, o.v.v. Huisvrienden.

U ontvangt als huisvriend drie keer per jaar een intern bulletin, een exemplaar van ‘De boemerang van oorlog en geweld’  én wij nodigen u rond februari uit voor een discussie over onze plannen voor dat jaar.

Het bestuur van Huis van Erasmus

Bekijk andere berichten

Bericht delen