Bouwstenen

Beste leerkracht,

Klik op de button hieronder om 6 (binnenkort 12) bouwstenen als Powerpointpresentatie te zien, in dialoog met je klas, alle onderdelen uit de wet en de meeste onderwerpen van ‘Curriculum.nu’ te behandelen. Elke bouwsteen bestaat uit 1 á 2 lesuren, en die kan je ook nog eens los van elkaar zien, zodat je die in je ‘losse uurtjes’ kunt doen. Het gaat dus niet ten koste van andere vakken. En er zijn een aantal actieve werkvormen, zodat je ook iets met Burgerschap kunt doen!

Begeleidende teksten

Ter assistentie zijn er ook begeleidende teksten bij de bouwstenen.We kunnen eventueel ook gastlessen verzorgen, om je op gang te helpen. Dat kan tegen een geringe vergoeding van € 50,00 per les plus reiskosten. Er is ook een “train de leraren”-les mogelijk, die is € 150,00 voor 1,5 á 2 uur.

Actieve werkvormen

Ze variëren van simpele, zittende oefeningen tot hollen en vliegen.

Beoordeling Bouwsteen Tolerantie

We hebben bureau Common Ground van Dr. bram Eidhof om een review gevraagd voor de bouwsteen Tolerantie. Conclusie: dit werkt!

Actualisaties

Wij zorgen regelmatig voor updates en verbeteringen van deze bestanden, op basis van tips van gebruikers. Kom dus regelmatig terug om de laatste versie te downloaden. Let op: je bent nooit klaar met Burgerschap! Maar met deze bouwstenen, en actieve werkvormen, ben je al wel een heel eind op weg.