Huis van Erasmus

voor een vreedzame wereld

Desiderius Erasmus – voorbeeld voor Burgerschap

Stichting Huis van Erasmus wil het gedachtegoed, de ideeën en idealen van Erasmus voor een vreedzame en verdraagzame samenleving uitdragen. Zij richt zich daarvoor vooral op het onderwijs.

Wie zijn we

Stichting Huis van Erasmus bestaat uit een groep vrijwilligers die zich ten doel stelt een concrete, eigentijdse invulling aan het gedachtegoed van Erasmus te geven. Erasmus was een echte wereldburger: hij was bereid om zich in andermans standpunten te verplaatsen en te verdiepen en om van anderen te leren. Dogmatisme en fundamentalisme waren hem vreemd en hij had dan ook een grote afkeer van fanatisme.

Lessen voor Burgerschap

Burgerschap ja, maar waarom aan de hand van Desiderius Erasmus? Waarom niet iemand van deze tijd? Nou, omdat Erasmus daar 500 jaar geleden al mee bezig was. Wij zijn er nu mee aan het werk en over 50, 100, 500 jaar nog steeds! De vrijwilligers van Stichting Huis van Erasmus hebben een complete leergang Burgerschap ontwikkeld. Daarin worden bijna alle onderwerpen van ‘Curriculum.nu’ behandeld.

Gratis bouwstenen

Jij, leerkracht, wordt d.m.v. gratis PowerPointpresentaties als bouwstenen aan de hand genomen om in de klas de verplichte onderwerpen bespreekbaar te maken. Je hoeft een les dus niet ‘af te maken’ Hoe meer discussie, hoe mooier! Daarbij kun je zelf kiezen welke bouwsteen je wil behandelen; er is geen vaste volgorde. Elke bouwsteen kan in twee of drie lessen behandeld worden.

Actieve werkvormen

Met deze werkvormen kun je een energieke klas wat meer ruimte geven of een rustige klas wat meer power. De meeste bouwstenen bevatten ook video’s.

De leergang is bedoeld voor leerlingen van 10 tot 15 jaar, PO en VO, maar dat is nog uit te breiden.

Filmpjes in de klas:

Bekijk deze ‘schoolvoorbeelden’. Tweemaal een korte uitleg over hoe het in de klas behandeld kan worden:

 


Burgerschap op de radio
Soms schuurt het tussen mensen; op straat, in de winkel, op school.
Goed burgerschap komt dan ook niet uit de lucht vallen. Stichting Huis van Erasmus ontwikkelde een lespakket over dit thema.
Jeroen van Gent praat erover met Sander van Reedt Dortland in het radioprogramma ‘De Late avond’ voor de regio Zuid-Holland-Zuid.

Luister terug naar de uitzending:

Laatste nieuws

Mensenrechten in de stad van Erasmus

Mensenrechten in de stad van Erasmus

Huis van Erasmus presenteert in de reeks Burgerschap met Erasmus de nieuwe lesmodule  ‘GELIJKE KANSEN’ Doel van de module is leerlingen vertrouwd te maken met dit onderwerp. Dit doen ze door samen te praten en na te denken over kansen en keuzes. Leerlingen gaan op zoek naar antwoorden op vragen als: geeft een gelijke behandeling […]

Onze Banier

Onze Banier

Sinds april 2023 hebben wij een eigen uitrolbare banier. Deze gebruiken wij bij evenementen, zoals beurzen, conferenties en markten. De banner toont in één blik wat Huis van Erasmus kan bieden voor het onderwijs bij het lesvak ‘Burgerschap’.

Deelname Haagse Vredesbeurs 2023

Deelname Haagse Vredesbeurs 2023

Tijdens de landelijke Vredesweek neemt Stichting Huis van Erasmus op zaterdag 23 september deel aan de Vredesbeurs in de Haagse Paleiskerk. In zijn bericht ‘De Schreeuw’ wijst bestuurslid Rein Heijne er op dat Erasmus het al verbazingwekkend vond hoe men zich halsoverkop in een oorlog stort. Het is nog steeds zo en sinds februari 2022 […]