Huis van Erasmus

voor een vreedzame wereld

Desiderius Erasmus – voorbeeld voor Burgerschap

Stichting Huis van Erasmus wil het gedachtegoed, de ideeën en idealen van Erasmus voor een vreedzame en verdraagzame samenleving uitdragen. Zij richt zich daarvoor vooral op het onderwijs.

Wie zijn we

Stichting Huis van Erasmus bestaat uit een groep vrijwilligers die zich ten doel stelt een concrete, eigentijdse invulling aan het gedachtegoed van Erasmus te geven. Erasmus was een echte wereldburger: hij was bereid om zich in andermans standpunten te verplaatsen en te verdiepen en om van anderen te leren. Dogmatisme en fundamentalisme waren hem vreemd en hij had dan ook een grote afkeer van fanatisme.

Lessen voor Burgerschap

Burgerschap ja, maar waarom aan de hand van Desiderius Erasmus? Waarom niet iemand van deze tijd? Nou, omdat Erasmus daar 500 jaar geleden al mee bezig was. Wij zijn er nu mee aan het werk en over 50, 100, 500 jaar nog steeds! De vrijwilligers van Stichting Huis van Erasmus hebben een complete leergang Burgerschap ontwikkeld. Daarin worden bijna alle onderwerpen van ‘Curriculum.nu’ behandeld.

Gratis bouwstenen

Jij, leerkracht, wordt d.m.v. gratis PowerPointpresentaties als bouwstenen aan de hand genomen om in de klas de verplichte onderwerpen bespreekbaar te maken. Je hoeft een les dus niet ‘af te maken’ Hoe meer discussie, hoe mooier! Daarbij kun je zelf kiezen welke bouwsteen je wil behandelen; er is geen vaste volgorde. Elke bouwsteen kan in twee of drie lessen behandeld worden.

Actieve werkvormen

Met deze werkvormen kun je een energieke klas wat meer ruimte geven of een rustige klas wat meer power. De meeste bouwstenen bevatten ook video’s.

De leergang is bedoeld voor leerlingen van 10 tot 15 jaar, PO en VO, maar dat is nog uit te breiden.

Ga naar de tab Lessen in Burgerschap, direct naar de Bouwstenen of naar een 6 minuten durende uitleg hoe het in de klas behandeld kan worden in deze video.

Laatste nieuws

Van Woorden naar Daden

Conferentie over burgerschapsonderwijs en burgerschap, georganiseerd door Huis van Erasmus, op woensdag 27 oktober 2021 in het Bibliotheektheater Rotterdam. De conferentie was ook via een rechtstreekse uitzending te volgen. Burgerschapsonderwijs is sinds september 2021 een wettelijke verplichting geworden. Stichting Huis van Erasmus organiseerde een avondvullend programma over burgerschapsonderwijs en burgerschap. Onder burgerschap verstaan we de […]

Nepnieuws, wat doen we ermee

In de Erasmusweek 2022, met als thema ‘Oorlog en vrede’, organiseren Bibliotheek Rotterdam, Huis van Erasmus en Het Humanistisch Vredesberaad op 28 oktober 2022 een informatie- en debatavond onder de titel: NEPNIEUWS, wat doen we ermee? Een boeiende en leerzame avond over de herkenbaarheid van nepnieuws. Hoe krijgen kinderen en volwassenen inzicht in desinformatie en […]

Erasmus in beeld

Op 30 mei 2022 bestaat het statue van Erasmus 400 jaar. Het beeld van Erasmus staat op het Grotekerkplein in Rotterdam. Het is het oudste bronzen vrijstaande standbeeld van Nederland. Het beeld naar ontwerp van Hendrik de Keyser werd op 30 april 1622 op de Grote Markt onthuld. Ongeveer op de plek tussen nu de […]

Burgerschap, wat is dat?

Burgerschap, wat is dat? Wat moet ik daar nou mee? Krijg ik een cijfer? Het vormen van een burgerHet lijkt wel of er oneindig veel interpretaties van dit begrip zijn, in de politiek, op de scholen en op straat. Wat willen we ze leren? Je aan de regels leren houden of die regels kritisch beschouwen […]

Vrijwilligers en gastdocenten gezocht!

Scholen krijgen voor het (verplichte) vak Burgerschap geen geld of uren. Daarom heeft de Stichting Huis van Erasmus een “leergang” ontwikkeld die uit losse bouwstenen bestaat. Losjes aan de hand van het gedachtengoed van Erasmus. Voorbeelden: Tolerantie, Vrijheid van meningsuiting, Goede manieren, etc. De bouwstenen kunnen los van elkaar, in elke willekeurige hoeveelheid of volgorde […]