Huis van Erasmus

voor een vreedzame wereld

Desiderius Erasmus – voorbeeld voor Burgerschap

Stichting Huis van Erasmus wil het gedachtegoed, de ideeën en idealen van Erasmus voor een vreedzame en verdraagzame samenleving uitdragen. Zij richt zich daarvoor vooral op het onderwijs.

Wie zijn we

Stichting Huis van Erasmus bestaat uit een groep vrijwilligers die zich ten doel stelt een concrete, eigentijdse invulling aan het gedachtegoed van Erasmus te geven. Erasmus was een echte wereldburger: hij was bereid om zich in andermans standpunten te verplaatsen en te verdiepen en om van anderen te leren. Dogmatisme en fundamentalisme waren hem vreemd en hij had dan ook een grote afkeer van fanatisme.

Lessen voor Burgerschap

Burgerschap ja, maar waarom aan de hand van Desiderius Erasmus? Waarom niet iemand van deze tijd? Nou, omdat Erasmus daar 500 jaar geleden al mee bezig was. Wij zijn er nu mee aan het werk en over 50, 100, 500 jaar nog steeds! De vrijwilligers van Stichting Huis van Erasmus hebben een complete leergang Burgerschap ontwikkeld. Daarin worden bijna alle onderwerpen van ‘Curriculum.nu’ behandeld.

Gratis bouwstenen

Jij, leerkracht, wordt d.m.v. gratis PowerPointpresentaties als bouwstenen aan de hand genomen om in de klas de verplichte onderwerpen bespreekbaar te maken. Je hoeft een les dus niet ‘af te maken’ Hoe meer discussie, hoe mooier! Daarbij kun je zelf kiezen welke bouwsteen je wil behandelen; er is geen vaste volgorde. Elke bouwsteen kan in twee of drie lessen behandeld worden.

Actieve werkvormen

Met deze werkvormen kun je een energieke klas wat meer ruimte geven of een rustige klas wat meer power. De meeste bouwstenen bevatten ook video’s.

De leergang is bedoeld voor leerlingen van 10 tot 15 jaar, PO en VO, maar dat is nog uit te breiden.

Ga naar de tab Lessen in Burgerschap, direct naar de Bouwstenen of naar een 6 minuten durende uitleg hoe het in de klas behandeld kan worden in deze video.

 


Burgerschap op de radio

Soms schuurt het tussen mensen; op straat, in de winkel, op school.

Goed burgerschap komt dan ook niet uit de lucht vallen. Stichting Huis van Erasmus ontwikkelde een lespakket over dit thema.
Jeroen van Gent praat erover met Sander van Reedt Dortland in het radioprogramma ‘De Late avond’ voor de regio Zuid-Holland-Zuid.

Luister terug naar de uitzending:

Laatste nieuws

Nepnieuws, wat doen we ermee

Nepnieuws, wat doen we ermee

In de Erasmusweek 2022, met als thema ‘Oorlog en vrede’, organiseren Bibliotheek Rotterdam, Huis van Erasmus en Het Humanistisch Vredesberaad op 28 oktober 2022 een informatie- en debatavond onder de titel: NEPNIEUWS, wat doen we ermee? Bij oorlogen is de waarheid meestal het eerste slachtoffer. Berichtgeving daarover ontaardt al snel in propaganda. Met feiten wordt […]

Erasmus in beeld

Erasmus in beeld

Op 30 mei 2022 bestond het statue van Erasmus 400 jaar. Het beeld van Erasmus staat op het Grotekerkplein in Rotterdam. Het is het oudste bronzen vrijstaande standbeeld van Nederland. Het statue is vervaardigd naar ontwerp van Hendrik de Keyser en werd op 30 april 1622 op de Grote Markt onthuld. Ongeveer op de plek […]

Een geslaagde Lof der Tolerantie 2019

In zijn NRC- column Erasmus, nog altijd relevant en waardevol verwees Lotfi el Hamidi naar de afgelopen Erasnusweek in oktober. Daarin organiseerde Huis van Erasmus in samenwerking met Bibliotheek Rotterdam het Stadsdebat Lof der Tolerantie. Aanleiding vormde de lancering van het gemeentelijke actieprogramma Integratie & Samenleven 2019 – 2022. Dit actieprogramma vormt het fundament van […]